• Giỏ hàng của bạn trống!

Công ty CP Gia Cát Holdings

Thứ hai,
26/04/2021
0

Gia Cát Holdings là Công ty đầu tư trực thuộc Gia Cát Group, với vai trò quản lý vốn và thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư của Gia Cát Group. 

Logo-GCH-500x500 

Gia Cát Holdings đầu tư vào các công ty với các hình thức:

1. Công ty Con: chiếm tỷ lệ chi phối >50% cổ phần

2. Công ty đầu tư liên kết: chiếm tỷ lệ <50% cổ phần

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: