• Giỏ hàng của bạn trống!

Giới thiệu

GIACATGROUP là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường hàng đầu giúp các công ty dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi thấu hiểu văn hoá địa phương và nhu cầu của thị trường từ đó cung cấp các giải pháp kết nối giữa nhà sản xuất với khách hàng mục tiêu nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm. Chúng tôi lấy công nghệ làm nền tảng và con người làm động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

* SỨ MỆNH
 
Mang đến giải pháp kết nối giữa nhà sản xuất và thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả giúp "Nâng tầm thương hiệu và nâng cao chất lượng cuộc sống".
 
* TẦM NHÌN
 
Luôn hướng đến là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường hàng đầu giúp các công ty dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam và Thế giới.
 
* GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Được hình thành trên cơ sở tuân thủ văn hóa 3T "Tâm - Trí - Tín" đó là luôn tận tâm, tận lực với hàm lượng tri thức cao để mang đến cho khách hàng, đối tác sự tin cậy và hài lòng trên nguyên tắc Win-Win-Win.