• Giỏ hàng của bạn trống!

Công ty CP Phân phối Gia Cát

Công ty Cổ phần Phân phối Gia Cát (Tên tiếng Anh: Gia Cat Distribution JSC) là thành viên trực thuộc Gia Cát Group. Với sứ mệnh nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi luôn hướng đến là nhà sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn hàng đầu tại Việt Nam và góp phần đưa nông sản Việt Nam ra thị trường Quốc tế.

* SỨ MỆNH

Góp phần thay đổi nhận thức và cung cấp thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

* TẦM NHÌN

Chúng tôi luôn hướng đến là nhà sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn hàng đầu tại Việt Nam.

* GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tư duy đổi mới sáng tạo dựa vào công nghệ và con người 4.0 là kim chỉ nam để xây dựng hệ thống phân phối tối ưu nhất giúp kết nối hiệu quả nhất giữa nhà sản xuất đến người tiêu dùng.